De zelfrijdende auto is écht een concept van de toekomst. Maar wat kan de zelfrijdende auto nou precies? En welke verschillen zijn er t.o.v. een gewone auto?

In dit artikel lichten we alle aspecten uit van de zelfrijdende auto. De moderne auto wordt steeds slimmer en zelfstandiger, maar wanneer kunnen we een zelfrijdende auto dan verwachten? En wat is de definitie precies van een zelfrijdende auto?

Wat is een zelfrijdende auto?

De volledig zelf rijdende auto is iets voor in de nabije toekomst. Tegenwoordig wordt een zelfrijdende auto gezien als een auto met slimme sensoren en systemen die rij ondersteuning bieden. Dit is vooral gebaseerd op connectiviteit tussen de auto en internet. De komende jaren zullen de ontwikkelingen zich in hoog tempo opvolgen. De auto’s zullen slimmer en zelfstandiger worden en uiteindelijk zelfstandig aan het verkeer kunnen deelnemen.

Vanaf wanneer rijden auto’s zelfstandig?

Als je alle afzonderlijke systemen bij elkaar optelt en dan zie je dat de auto al redelijk zelfstandig door het verkeer kan gaan. Ze kunnen nog niet alles zelfstandig, dus zelfrijdende auto’s zijn het nog niet. De verwachting is dat de komende jaren de ontwikkelingen zich steeds verder zullen uitbreiden en dat er uiteindelijk volledig zelfrijdende auto’s te koop zijn. Hoe snel de ontwikkelingen zullen gaan is van een aantal factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld maatschappelijke acceptatie, wet en regelgeving en de ontwikkelingssnelheid van de systemen.

 

Rijden auto’s nu al zelfstandig?

Hoewel er in test omgevingen volop wordt gereden met de zelfstandig rijdende auto’s is het nog te vroeg om deze te laten deelnemen aan het verkeer op de openbare weg. Dat heeft nog even tijd nodig voor het zover is. Toch is er een positieve lijn in de ontwikkeling te zien. De meeste voertuigen voldoen inmiddels aan SAE niveau 2. Op deze auto’s zijn systemen te koop die met radars en camera’s waken rondom de omgeving van de auto. Deze systemen kunnen er bijvoorbeeld al voor zorgen dat het voertuig stopt bij een bedreigende situatie en de bestuurder niet reageert. Een andere toepassing van de techniek is  ‘adaptieve cruise control’. Cruise control betekent dat een auto een eenmaal ingestelde snelheid blijft aanhouden, totdat het systeem dat onderbreekt. Als een cruise control adaptief is, ‘kijkt’ het systeem met een korte afstand radar naar het verkeer vóór de auto. Het remt af als de voorganger afremt. Zodra de voorganger weer versnelt, trekt het systeem weer automatisch op naar de ingegeven snelheid. Dit zorgt er niet alleen voor dat je met minder stress rijdt, ook de kans op kop-staartbotsingen wordt met dit stukje relatief simpele techniek een heel stuk kleiner.

Zelfrijdende auto verhoogt verkeersveiligheid

Met de ontwikkelingen van zelfrijdende auto’s wordt er een belangrijke bijdrage geleverd aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. De zelfrijdende auto’s kunnen om zich heen kijken en reageren op dreigende situaties. Ook kan een zelfrijdende auto die een kilometer verderop een file inrijdt een signaaltje afgeven aan het achteropkomende verkeer dat er een file is. Ook de hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulance kunnen een signaal uitsturen bijvoorbeeld ‘pas op, ik kom eraan’. Vervolgens kunnen de auto’s hier dan op reageren door allemaal rechts te gaan rijden lang voordat de inzittende de sirenes horen aankomen. Door deze ontwikkelingen kan het verkeer en de veiligheid verbeterd worden.


Zelfrijdende auto’s: Hoe veilig zijn ze eigenlijk?

De Technologie is nog nieuw. We kunnen er dus niet van uitgaan dat het volledig vlekkeloos werkt. Er zijn verschillende niveaus om autonomie te onderscheiden. Niveau 1 staat voor niet zelfrijdende auto en niveau 5 voor volledig zelfstandige auto. Op dit moment zitten de ontwikkelingen op niveau 2. De auto accelereert remt en stuurt uit zichzelf. Fabrikanten zeggen dat zelfrijdende auto’s veiliger zijn omdat hierbij geen menselijke factoren bij komen kijken. De software van een auto kan inmiddels niet dronken, moe zijn of even op zijn mobieltje kijken terwijl hij op de weg moet letten. In feite zijn de lasers, radars, camera’s en sensoren beter dan onze ogen. Maar foutloos zijn deze nog zeker niet. De status van de wegen zoals de kwaliteit van de wegmarkering, de weeromstandigheden en nog een aantal factoren bepaal uiteindelijk of een zelfrijdende auto zelf kan rijden.

De voordelen van een zelfrijdende auto

Met een zelfrijdende auto houd je je automatisch aan de verkeersregels. Snelheidsovertredingen zijn van de baan. De boetes daarvoor dus ook!

Het systeem van ‘self driving’ beperkt de kans op verkeersongelukken. Daardoor zijn er minder gewonden en gaan de zorgkosten omlaag. En zo creëren we met ons allen een economische impuls, die lang na zal werken.

Een andere economische impuls ontstaat doordat de mens zich niet langer op de weg hoeft te concentreren. Je hebt in je zelfrijdende auto de tijd om je met andere zaken bezig te houden, dan het rijden. Je kunt bijvoorbeeld werken in de auto, of surfen en shoppen op het web met de WIFI aan boord. De productiviteit kan dus omhoog gaan.

Door de automatische reacties in het systeem van ‘self driving’ neemt bovendien het brandstofverbruik af. Hierdoor hoef je als burger of bedrijf hier minder aan uit te geven en ontstaan persoonlijke economische voordelen.


De voordelen:

  • Geen files meer
  • Meer ruimte om te leven
  • Toename verkeersveiligheid
  • Minder zorgkosten
  • Economische impulsen
  • Zuiniger
  • Schonere leefomgeving
  • Betere garages
  • Auto eenvoudiger delen.

Ethische kwesties

Een totaal overzicht en beschikking over data van andere auto’s klinkt als een ideaalplaatje voor het verkeer. Toch zijn er nog een aantal dingen waar mensen nog wakker van liggen. Het zogenaamde ‘Trolley Problem’ is er daar een van. Stel dat een zelfrijdende auto niet meer kan remmen en een ongeluk veroorzaakt. Dit voorbeeld lijkt heftig maar er moet wel worden aangetoond dat de zelfrijdende dan een beslissing kan maken in zo een situatie. Ook een moeilijk vraagstuk is: als een zelf rijdende auto een ongeluk maak wie is dan de schuldige? De wetgeving geeft nu nog aan dat bij testritten de fabrikant schuldig is, wanneer het systeem niet naar behoren werkt. Maar over de toekomst is nog geen duidelijkheid.


Zelfrijdende auto’s zijn veiliger

Zelfrijdende auto’s kunnen veel meer informatie verwerken en ernaar handelen. Meer dan waar wij mensen ooit toe in staat zullen zijn. Dat maakt zelfrijdende auto’s veiliger in het verkeer. Toch kriebelt er bij veel mensen iets als het om zelfrijdende auto’s gaat. We vinden het moeilijk om de controle uit handen te geven, omdat we deze nieuwe technologie nog niet goed begrijpen. Daardoor hebben we moeite om zelfrijdende auto’s te vertrouwen. Toch zijn veel experts het erover eens: de zelfrijdende auto komt er en zal veel verkeersongelukken voorkomen.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken