Subsidie elektrische bedrijfsauto’s het is definitief! Vanaf 15 maart 2021 kunnen ondernemers 10% van de netto catalogusprijs van een elektrische bestelbus gesubsidieerd krijgen. Hier zit een maximum van 5.000 euro aan verbonden en de eis dat het voortuig minimaal 3 jaar op naam staat van de gesubsidieerde.

Meer zero-emissiezones in steden door elektrisch rijden

De nieuwe subsidieregeling heeft als doel het stimuleren van de aanschaf van nieuwe emissieloze bedrijfsauto’s door ondernemingen en non-profitinstellingen, teneinde de emissie van CO2 te verminderen. Met de regeling wordt tevens uitvoering gegeven aan de ambities uit het klimaatakkoord van 28 juni 2019. Hierin werd als doel gesteld dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% teruggedrongen moet zijn ten opzichte van 1990. Door gebruik van subsidies hoopt de overheid hierin een grote stap te kunnen maken.

Daarnaast krijgen gemeenten vanaf 2025 de mogelijkheid om zero emissie zones in te stellen. Zo kan elke gemeente zelf voor een regio speciale zones in stellen.

Inhoud van de subsidie elektrische bedrijfsauto’s 2021

Om elektrisch rijden te stimuleren wordt een subsidie mogelijk gemaakt. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen de categorie N1 (maximale totale massa van 3,5 ton) en N2 voertuigen (maximale massa van 3,5 tot 12 ton). Waarbij voor de subsidieregeling voor een elektrische bedrijfsauto een maximum gewicht aangehouden wordt van 4.250 kg. De subsidie voor een elektrische bedrijfsauto onder de voertuigclassificatie N1 zal 10% van de netto catalogusprijs vormen met een maximum van €5000,- per bedrijfsauto. Waarbij de bedrijfswagens een minimale netto catalogusprijs moeten hebben van €20.000.

Voor voertuigen met de classificatie N2 wordt een subsidie mogelijk gemaakt van 10% ten opzichte van de verkoopprijs, wederom met een maximum van €5000,- per bedrijfsauto. Alleen een elektrische bestelauto met een minimale verkoopprijs verminderd met de daarin begrepen omzetbelasting van €20.000.

Enkele voorwaarden en beperkingen

Allereerst heeft er zich een verandering opgetreden op het gebied van het aantal aanvragen per bedrijf. terwijl dit in het verleden tot 300 bedrijfsauto’s was, is dit nu verhoogd tot maximaal 400 elektrische bestelauto’s.

Daarentegen wordt er geen subsidie verleend aan gebruikte elektrische auto’s. Dus ook géén Demo-modellen.

De beschikking op een aanvraag wordt binnen 13 weken na datum van ontvangst van de aanvraag gegeven. Bij de aanvraag mag tevens de overeenkomst tussen de aanvrager en de leverancier nog géén onherroepelijke verplichten bevatten. Dit houdt in dat het voertuig nog niet is geleverd en te naam is gesteld. Er wordt ook géén voorschot verstrekt.

Naast de koop van een emissieloze bedrijfsauto komt ook financial lease in aanmerking voor subsidie. Wat betreft financial lease komt alleen de lessee (onderneming of non-profitinstelling die leaset) voor subsidie in aanmerking. Een leasemaatschappij die auto’s ter beschikking stelt voor financial lease is uitgesloten van ontvangst van subsidie. De reden hiervoor is omdat de subsidieontvanger het kenteken van de auto waarvoor subsidie is verleend op zijn naam moet laten zetten.

Bij operational lease komt alleen de lessor (leasemaatschappij die auto ter beschikking stelt) in aanmerking voor subsidie. De lessee is bij operational lease uitgesloten van ontvangst van subsidie.

Subsidieplafond 2021

Er zal per jaar een hoger subsidieplafond vastgesteld worden tot 2025. Voor 2021 zal dit een subsidieplafond zijn van 21.000.000 euro. T/m 2025 zal er een subsidieplafond beschikbaar zijn van in totaal 185.000.000 euro.

(MIA) Milieu investeringsaftrek

Door de Milieu investeringsaftrek wordt het extra interessant om een elektrische bedrijfswagen aan te schaffen. Van de overheid mag je als ondernemer tot 36% van het geïnvesteerde bedrag van je fiscale winst halen. De 36% mag van een bedrag van maximaal €75.000 afgehaald worden. De MIA komt dus bovenop de Nederlandse subsidies.

Daarnaast wordt er voor elektrische bedrijfswagens ook een lagere bijtelling gehanteerd. Hierbij wordt 12% bijtelling gehanteerd tot een maximum €40.000. Een stuk aantrekkelijker dus dan de huidige bijtelling voor diesel of benzine auto’s (22%).

Bekijk ons huidige aanbod elektrische auto’s

Elektrische bedrijfswagens zijn voor veel segmenten enorm interessant door zowel de interessante financiële regelen áls door het veelzijdige aanbod. Hebben wij jouw interesse gewekt? Klik dan hier om ons huidige aanbod elektrische bedrijfswagens te bekijken!

meer informatie?

Wens je meer informatie over de nieuwe subsidieregelingen of andere regelingen? Óf wil je graag geïnformeerd worden over de beschikbare elektrische bedrijfswagen? Neem dan contact met ons op of klik hier!

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken