Waterstof auto’s spelen een steeds belangrijkere rol in ons duurzame land. Vanaf 2020 veranderen enkele regels zelfs, zoals diesel auto’s die niet meer in binnensteden mogen rijden. 

De duurzame energiedrager

In internationale toekomstverkenningen wordt een belangrijke rol toegedicht aan waterstof als energiedrager. Waterstof, mits duurzaam aangemaakt, biedt perspectieven op diverse domeinen. Minder emissies, geen afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en tegelijkertijd high-tech ontwikkeling en hoogwaardige werkgelegenheid.

 Hoe werkt een waterstof auto?

De auto wordt getankt met gasvormig waterstof onder druk van 700 bar. De waterstof wordt vervolgens tijdens het rijden toegevoerd aan een zogenaamde ”brandstofcel”. Een brandstofcel is een soort batterij, die uit waterstof en zuurstof uit de buitenlucht direct elektriciteit maakt+ en waarbij enkel water als “afvalproduct” vrijkomt. Vervolgens wordt de in de auto gemaakte elektriciteit gebruikt om een elektrische aandrijflijn met elektromotor de wielen van de auto aan te drijven.

In wezen zijn waterstof auto’s dus gewoon elektrische auto’s. Het enige verschil is dat bij waterstof auto’s de elektriciteit uit waterstof in de auto wordt geproduceerd terwijl je rijdt.

In de auto zit ook nog een kleine elektrische batterij, die dient om de remenergie die bij het remmen vrijkomt korte tijd op te kunnen slaan, zodat de energie ook niet verloren gaat.

Toekomst van de waterstof auto lijkt dichterbij te komen

De komende jaren moeten er zo’n tien tankstations bijkomen in Nederland. In Duitsland, waar er al tientallen zijn, moeten er in 2023 vierhonderd waterstof tankstations zijn.

Tanken binnen slechts 3 tot 5 minuten

Waterstof tanken is eenvoudig, auto’s die op waterstof rijden kunnen snel en gemakkelijk tanken. In zo’n 3 tot 5 minuten is de tank van een personenauto gevuld. Rijden op waterstof geeft de automobilist een grote actieradius. Op een volle tank kan een auto 800 km rijden.

Waterstof auto’s hebben geen schadelijke uitstoot. Alleen de waterdamp verlaat de uitlaat. Er is geen CO2-uitstoot, geen stankoverlast en geen verdere luchtvervuiling.

Een waterstofauto heeft net als een elektrische auto een elektromotor in plaats van een verbrandingsmotor. Hierdoor rijdt een waterstof auto stil en trillingvrij, je hoort alleen de banden op het wegdek.

De voordelen van rijden op waterstof

  • Schone uitstoot – 100% emissieneutraal!
  • Snel tanken – personenauto in 3 minuten!
  • Grote actieradius – 800 km per tank!

Waterstof levert niet alleen energie, het heeft ook de unieke eigenschap om energie op te slaan. Zo fungeert waterstof als het ware als een batterij.

In de productie van waterstof maken we onderscheid in 3 soorten:

Grijze waterstofproductie

Op dit moment wordt het in de industrie op grote schaal gemaakt door fossiele brandstoffen, via een chemische reactie om te vormen tot waterstofgas. Dit is een prima eerste stap omdat bij gebruik in de mobiliteit, ter plaatse geen CO2 en andere vervuilende emissies vrijkomen. Bij dit proces komt echter nog altijd CO2 vrij welke niet wordt afgevangen en dus extra in onze atmosfeer terecht komt. Het maakt ons niet minder afhankelijk van import van olie en gas uit derden landen.

Blauwe waterstofproductie

Hierbij wordt de CO2 afgevangen welke bij de productie van grijze waterstof vrijkomt en deze wordt opgeslagen in ‘oude’ gasvelden. Weer een stap vooruit; geen lokale vervuilende emissies uit de uitlaatpijp, echter het maakt ons nog steeds niet onafhankelijk van derden landen v.w.b. onze energievoorziening.

Groene waterstofproductie

Dit proces werkt op basis van elektrolyse van water. De elektrolyser zorgt dat water zich door middel van energie splitst in waterstof en zuurstof. Dit waterstof kan onbeperkt opgeslagen worden in ondergrondse zoutcavernes. Waterstof komt ook vrij ‘als restproduct’ bij de productie van diverse grondstoffen benodigd voor de productie van allerlei materialen. Door dit restproduct te zuiveren kan deze ingezet worden in de mobiliteit. Het is het streven van Green Planet om voorloper te zijn in het toewerken naar groene waterstof; Daarmee worden we onafhankelijk van derden landen v.w.b. fossiele brandstoffen en is er geen sprake van CO2-opslag in de bodem.

Waterstof heeft veel potentie

Op dit moment rijden er ongeveer 40 waterstofauto’s rond in Nederland. En bijna 31000 volledig elektrische auto’s. Daar staat wel tegenover dat er op dit moment pas 3 waterstof tankstations zijn. Als je het zo bekijkt, lijkt het duidelijk: de consument kiest voor elektrisch rijden. Maar met die snelle conclusie doe je de potentie van waterstof auto’s tekort. Want er zijn wel degelijk voordelen aan rijden op waterstof, waardoor je daar straks misschien toch voor wilt kunnen kiezen. Je kunt met een volle waterstofauto verder rijden en het kost veel minder tijd om te tanken dan een accu op te laden.

Fleximo kijkt vooruit

Wij zien de potentie van waterstof auto’s en duurzaam rijden. Vandaar dat wij ook een ruim elektrisch aanbod hebben.

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken