Registratie van CO2-uitstoot… wat betekent het? De verwachting is dat er met ingang van 1 januari 2023 voor bedrijven met meer dan 100 werknemers een maximale CO2 uitstoot gaat komen voor het zakelijke reizen. Dit maximum is van toepassing op het zakelijke woon-werkverkeer van hun werknemers en staat bekend als de ‘normering werkgebonden personenvervoer.

Deze maximum norm wordt bepaald op het Nederlandse gemiddelde. De normerende regeling werk gebonden personenmobiliteit. De grote werkgevers die nog niet aan de norm voldoen, hebben tot 1 januari 2026 de tijd om iets te doen aan de nieuwe regeling. Uiteindelijk moet alles leiden tot minder zakelijke kilometers, meer gebruik van het openbaar vervoer, van de fiets of een grotere inzet van hybride en elektrische auto’s.

Verduurzaming en de daarbij behorende vermindering van CO2-uitstoot worden steeds belangrijker de komende jaren.

Voor wie geldt de Registratie van CO2-uitstoot?

De maatregelen gelden uitsluitend voor bedrijven met meer dan 100 werknemers.

Hoe gaan ze dit doen?

Elk bedrijf met meer dan 100 medewerkers zal een jaarlijks rapport moeten uitbrengen over de CO2 uitstoot van de zakelijke en woon-werk kilometers van alle medewerkers. Deze jaarlijkse rapportages worden door het ministerie beoordeeld. Vervolgens krijgen bedrijven en werkgevers op dit rapport feedback en eventuele verbeteringen of te ondernemen acties. Hierin zullen suggesties staan hoe het nog beter kan. Na vier jaar zullen er nieuwe regels worden opgesteld voor de komende vier jaar daarna. De werkgevers kunnen de CO2 reductie naar eigen wens invullen als er maar wordt voldaan aan de maximum norm.

Wat kan je nu al doen?

Dit alles is tot heden nog een concept. Naar alle waarschijnlijkheid gaat dit in op 1 januari 2023. Je kunt je alvast voorbereiden op wat er komen gaat. Een goed begin is tevens het halve werk.

Denk bijvoorbeeld eens na over het zakelijke verkeer, de volgende leaseauto. Is elektrisch rijden interessant voor je? Het aanbod elektrische auto’s is de laatste tijd flink vergroot. Een (Plug-in) Hybride zou een alternatief zijn als je CO2 bewust bezig wilt zijn maar niet geen interesse hebt in een elektrische auto.

Mobiliteitsbudget splitsen

Een andere optie is om te kijken hoe je je mobiliteitsbudget kan indelen of misschien wel kunt opsplitsen. Wat veel mensen niet weten is dat zij het mobiliteitsbudget kunnen opsliten. In de onderstaande afbeelding zie je meerdere mogelijkheden en combinaties. Je kunt je mobiliteitsbudget opslitsen, maar hoe werkt dat?

Mobilitieitsbudget

Stel je hebt een mobiliteitsvergoeding van €800,- per maand. Je kunt dan kiezen om dit volledig budget uit te geven aan bijvoorbeeld een leaseauto of een thuiskantoor. Een andere mogelijkheden is dus om het op te delen. Besteed bijvoorbeel €300,- per maand aan een thuiskantoor en €500,- aan een leaseauto en wellicht nog een elektrische fiets erbij.

Door je budget op te splitsen kun je hybride werken, zowel thuis als op kantoor ben je dan voorzien van een goede werkplek. Als je meer thuis werkt wordt het woon werkverkeer ook een stuk minder wat resulteert in minder CO2 uitstoot.

De CO2 uitstoot verlagen kan dus door minder kilometers te maken of meer gebruik te maken van fiets, ov of elektrisch vervoer. De werkgever kan de CO2-reductie naar eigen inzicht invullen zolang de uitstoot van het bedrijf maar voldoet aan de maximale norm.

Voordelen van een thuiskantoor

  • Hogere productiviteit van de werknemer
  • Bespaar kosten op dure kantoorpanden en reiskosten
  • Beter presteren als aantrekkelijke en vooruitstrevende werkgever
  • Een unique selling point bij werven nieuwe medewerkers
  • Je faciliteert een goede werkplek, de basis van goed werk
  • Mogelijk inclusief gecertficieerd ergonomisch meubilair
  • Een vast bedrag per maand
  • De kosten van een tuinkantoor leasen zijn volledig aftrekbaar
  • Optie tot koop aan het einde van het contract voor werkgever of werknemer
  • Turnkey opgeleverd op elke locatie in Nederland

Wat gaat de Registratie van CO2-uitstoot naar verwachting opleveren?

Een norm voor zakelijke mobiliteit en later een mogelijke norm voor woon-werkmobiliteit zullen, samen met de uitvoering van de koplopersafspraken uit het Klimaatakkoord, leiden tot een reductie van 1 Mton CO2-uitstoot in werkgebonden personenmobiliteit in 2030.

Typ uw zoektermen in. Druk op enter om te zoeken